Wat is de hoofdstad van?

a - b - b - d - a

Kies het juiste antwoord:vragen goed: